Huurovereenkomst

Wat is huur?

Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt aan de huurder om een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken. De huurder moet daarvoor een tegenprestatie voldoen (meestal het betalen van huur).

Wanneer is er sprake van een huurovereenkomst?

Al vrij snel. Als er een omschrijving staat va het gehuurde en een omschrijving van de prijs kan er al sprake zijn van een huurovereenkomst. Verder is van belang dat de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft over een bepaalde zaak voor een bepaalde periode. Als er meerdere mensen gebruik mogen maken van een bepaalde zaak, dan is er geen sprake van een huurovereenkomst.

Belangrijkste verplichtingen van de verhuurder:

  • Dat de huurder blijvend de beschikking heeft over de woning voor zover dat noodzakelijk is voor het overeengekomen gebruik;
  • Dat eventuele gebreken op verzoek van de huurder door de verhuurder worden verholpen.

Belangrijkste verplichtingen van de huurder:

  • Het voldoen van de tegenprestatie: meestal het op tijd betalen van de huurprijs;
  • Gedragen als een goed huurder;
  • Gebruik van het gehuurde zoals het bedoeld is, bijvoorbeeld als woonruimte;
  • Kleine herstellingen aan de woning verrichten.

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd: woonruimte

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet na afloop van de bepaalde tijd. In het huurrecht is bepaald dat iedere huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte moet worden opgezegd, aangezien een huurder huurbescherming heeft. Deze huurbescherming heeft de huurder niet als er sprake is van verhuur ‘naar zijn aard van korte duur’.

Vragen over u huurovereenkomst of het opstellen daarvan?

Neem contact op: