Gebreken of schade aan het gehuurde

Gebreken sociale huurwoning
Als u in een sociale huurwoning woont en er zijn problemen/gebreken in u woning of achterstallig onderhoud, neem dan eerst altijd contact op met de verhuurder. Mocht u er niet uitkomen met met uw verhuurder, zijn er een aantal mogelijkheden. We noemen de meest gangbare mogelijkheden:

  • Tijdelijke huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie;
  • Tijdelijk de huur niet betalen (doe dit altijd in overleg met een advocaat).

Gebreken huurwoning vrije sector
Als u een woning huurt in de vrije sector kunt u niet bij de Huurcommissie terecht, tenzij in de huurovereenkomst is afgesproken dat u daar wel terecht kunt. Als dit niet het geval is, zal u in de meeste gevallen naar de rechter moeten. Advies nodig? Neem contact met ons op.

Schade aan de huurwoning
Is de huurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde? Volgens het huurrecht is de huurder aansprakelijk voor alle toerekenbare schade aan het gehuurde (behalve brandschade). De vraag is dus of de schade kan worden toegerekend aan de huurder. Als dat het geval is kan de verhuurder de schade doorberekenen aan de huurder.

Vaak ontstaan er tussen verhuurder en huurder problemen bij het einde van de huurovereenkomst en de oplevering van het gehuurde. Neem bij vragen gerust contact met ons op.