Huurrecht

Specialist:
mr. M.L. (Marloes) Ravensbergen-Brussee (contact)
mr. M. (Mitchell) Bathoorn (contact)

Het huurrecht is een samenstel van regels op het gebied van huur en regelt de verhouding tussen een verhuurder en een huurder. Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (bijv. betaling van de huurprijs).

Wij staan als gespecialiseerd advocaat in het huurrecht zowel verhuurders als huurders bij op het gebied van: