Terug naar overzicht

Huisverbod aanvechten

Onterecht een huisverbod opgelegd?

Een huisverbod heeft zeer ingrijpende gevolgen. Een huisverbod wordt in de vorm van een beschikking uitgereikt door de burgemeester. In de praktijk gebeurt het vaak door de politie die namens de burgemeester handelt. Door het huisverbod mag u (vaak 10 dagen) uw woning niet meer in. Ook mag u geen contact opnemen met uw huisgenoten. Dit kan zelfs worden verlengd met 4 weken. Wilt u dit huisverbod aanvechten? Wij kunnen u hierbij bijstaan.

Wanneer mag deze maatregel worden opgelegd?

Een huisverbod wordt opgelegd om verdere escalatie te voorkomen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van (een vermoeden van) mishandeling. Deze maatregel is zeer verstrekkend, want het grijpt in op uw persoonlijke levenssfeer en huisrecht (artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM). Uit de jurisprudentie volgt daarom dat slechts een huisverbod mag worden opgelegd indien er sprake is van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de andere bewoners of wanneer er een ernstig vermoeden bestaat dat dit gevaar aanwezig is. Per geval zal moeten worden gekeken of aan dit criterium is voldaan.

Beroep instellen bij de rechtbank

Tegen deze maatregel kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Aangezien de behandeling van het beroep enige tijd zal duren, kunt u voorts om een voorlopige voorziening vragen. In dat geval komt de zaak binnen 3 dagen op zitting. De Voorzieningenrechter zal dan een voorlopige uitspraak doen. De Bestuursrechter kan ook direct de gehele zaak afdoen met toepassing van artikel 8:86 Awb. Bent u het oneens met een huisverbod? Wij kunnen uw zaak bekijken en bezien of er mogelijkheden zijn om het huisverbod te vernietigen.

Schadevergoeding

Indien er onterecht een huisverbod is opgelegd, kunt u schadevergoeding eisen. Er is immers onterecht (een zeer ingrijpende) maatregel tegen u opgelegd.

Afspraak maken?

Bent u het oneens met een huisverbod en wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend op naar  071 – 36 10900.