Terug naar overzicht

Corona | niet (tijdig) betalen van de huur

Geen ontruimingen tijdens coronacrisis

Het niet (tijdig) betalen van de huur komt in de huidige omstandigheden steeds vaker voor. Op 26 maart maakt het ministerie van BZK een gezamenlijk statement van grote verhuurdersorganisaties bekend. In deze verklaring is de toezegging gedaan dat er tijdens de coronacrisis in principe geen ontruimingen zullen plaatsvinden. Op deze toezegging bestaat een uitzondering, namelijk als er sprake is van extreme overlast of criminele activiteiten. Bij ontruimingsprocedures die voor 12 maart 2020 al liepen, wordt individueel beoordeeld of ontruiming zal doorgaan of niet. De tekst van de volledige verklaring kunt u hier vinden.

Deze verklaring betreft een toezegging van verhuurdersorganisaties die ongeveer 80% van het totaal aantal huurwoningen in Nederland vertegenwoordigt. Dat betekent dat deze toezegging in beginsel niet aan een individuele verhuurder kan worden tegengeworpen. Toch is er een kans aanwezig dat een rechter bij een eventuele ontbindingsprocedure wel rekening houdt met de gedane toezegging. Dit kan anders zijn bij particuliere verhuurders die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de inkomsten vanuit de verhuur van hun pand.

Advies aan verhuurders

Heeft u te maken met huurders die de huur niet (meer volledig) betalen?

  • Controleer of er niet al sprake is van een huurachterstand van voor de coronacrisis;
  • Ga na of het niet betalen van de huur te maken heeft met de coronacrisis, bijvoorbeeld door een (plotseling) verlies van inkomen van de huurder;
  • Wijs de huurder op de mogelijkheden die de door de overheid getroffen maatregelen bieden voor ondersteuning van zijn/haar financiële situatie en op de eventueel bestaande mogelijkheden (zoals bijstand in het kader van de Participatiewet, uitkering van het UWV, toeslagen van de Belastingdienst);
  • Houd een vinger aan de pols/laat de huurachterstand niet te ver oplopen, zeker niet als de huurder nergens op reageert.

Advies aan huurders

Heeft u te maken met een (plotseling) verlies van inkomen als gevolg van het coronavirus of als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus?

  • Licht uw verhuurder in over uw situatie;
  • Zoek actief naar mogelijkheden die de door de overheid getroffen maatregelen bieden voor ondersteuning van uw financiële situatie;
  • Denk daarbij ook aan de bestaande mogelijkheden, zoals het aanvragen van bijstand, een uitkering bij het UWV of het aanpassen van toeslagen;
  • Blijf met uw verhuurder in overleg.

Contact

Heeft u vragen over het niet (tijdig) betalen van de huur, neem dan contact op met ons kantoor. Ons kantoor kan u van gepast advies voorzien.