Terug naar overzicht

Gemeente weigert schuldsanering: bezwaar zinvol?

Schuldhulpverlening

Heeft u (torenhoge) schulden en komt u er niet meer uit? Wilt u de schuldhulpverlening in om zo weer een ‘schone lei’ te krijgen, maar weigert de gemeente om u toe te laten? In dat geval kunt u bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente om u niet toe te laten in het schuldsaneringstraject. Onze advocaten kunnen u hierbij (op pro deo basis) bijstaan.

Minnelijk traject 

Voorafgaand aan een (wettelijke) schuldsanering dient u een minnelijk traject te volgen. Dit traject wordt verzocht door de schuldhulpverlening van de gemeente. Simpel gezegd benadert de schuldhulpverlener uw schuldeisers en zal hij trachten uw schulden te regelen. In de meeste gevallen biedt de schuldhulpverlener iedere schuldeiser een percentage van de totaalschuld aan. Hierbij wordt uitgegaan van een spaarperiode van maximaal 36 maanden en een maximale afloscapaciteit (tot aan bijstandsniveau).

In Nederland is de gemeente waar de schuldenaar woont verplicht dit traject aan te bieden.  Dat staat in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

College weigert schuldhulpverlening

Het college van uw gemeente kan toelating tot de schuldhulpverlening weigeren indien zij menen dat uw schulden zijn ontstaan door fraude en het bestuursorgaan hierdoor financieel wordt benadeeld. Vaak is dit het geval als de gemeente zich op het standpunt stelt dat er sprake is van uitkeringsfraude, onterechte toeslagen etc.

Sommige gemeentes weigeren echter te snel toelating tot de WSNP. Bovendien geven sommige gemeentes niet aan dat u tegen dit besluit bezwaar kunt maken. Normaal gesproken staat bij een besluit onderaan de brief dat u binnen een bezwaartermijn (meestal 6 weken) bezwaar kunt maken indien u het niet eens bent met het besluit. Deze mededeling laten sommige gemeenten soms onterecht weg, waardoor mensen niet weten dat er mogelijk bezwaar openstaat. Dit is in strijd met de wet en wij kunnen u daarbij helpen.

Hardheidsclausule

In het wettelijk traject kan iemand – ondanks dat de schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan – toch worden toegelaten op grond van de hardheidsclausule. Dit betekent dat (fraude)schulden  die nog jonger zijn dan 5 jaar toch door de vingers gezien kunnen worden. De rechter kijkt namelijk naar alle feiten en omstandigheden, waardoor toelating toch soms wordt toegekend. Zover komt het alleen niet als het schip al strand bij de gemeente, omdat toelating tot de schuldsanering wordt geweigerd. Er wordt dan eigenlijk met twee maten gemeten, hetgeen rechtsongelijkheid oplevert.

Niet elke gemeente hetzelfde beleid

Deze rechtsongelijkheid is er ook omdat het beleid per gemeente erg verschilt. De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout of Teylingen  hebben dit uitbesteed aan ISD Bollenstreek, maar bij de gemeente Leiden kan er weer heel anders tegenaan worden gekeken. Dus iemand met precies dezelfde (fraude)schuld kan bij de ene gemeente wel worden toegelaten tot de schuldsanering en zal bij een strengere gemeente worden geweigerd. Dit klopt niet.

Bezwaar maken

Onze advocaten kunnen namens u bezwaar maken. Wij werken op pro deo basis. Namens u kan gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. De kosten van rechtsbijstand worden dan betaald door de overheid en u bent slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Bij WSNP-zaken heeft u normaliter de laagste eigen bijdrage van € 143,00. In veel gevallen kunt u bij uw gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor deze eigen bijdrage. Indien u hiervoor in aanmerking komt dan kost het maken van bezwaar tegen weigering tot toelating tot de schuldhulpverlening bij uw gemeente u dus niets.

Gratis gesprek op ons kantoor

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Tijdens een gratis gesprek op ons kantoor kunt u kennis maken met de in WSNP-gespecialiseerde advocaten mr. M.L. (Marloes) Ravensbergen-Brussee en mr. M. (Mitchell) Bathoorn en krijgt u bovendien inzicht of het maken van bezwaar in uw geval haalbaar is. Gezien de zeer korte termijnen verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons kantoor op te nemen. Hoe meer tijd wij hebben, des te beter kunnen wij uw zaak voorbereiden. Bel vrijblijvend voor het maken van een afspraak naar 071 -36 10900