Contract

Contract

Het verbintenissenrecht regelt de verhoudingen tussen twee of meer personen als het gaat om contractuele afspraken. Zodra u een contract/overeenkomst aan gaat met een particulier of een bedrijf, is er sprake van een verbintenis. Als partijen zich niet aan de afspraken houden (er wordt bijvoorbeeld niet betaald) dan kunt u diverse juridische middelen inzetten.