Terug naar overzicht

Consumentenrecht | koop tweedehands auto

‘Auto is akkoord zoals gezien, bereden en goed bevonden.’ Gewoonlijk geldt bij de koop van een tweedehands auto dat een krasje part of the deal is. Alleen wat als de tweedehands auto na aankoop ook problemen onder de motorkap blijkt te hebben?

Rolverdeling

In de regel zijn er drie situaties denkbaar als het gaat om de overdracht van een tweedehands auto. Ten eerste kan een persoon een tweedehands auto kopen bij een garage (consumentenkoop). Ten tweede kan een persoon een tweedehands auto overnemen van een andere persoon. En tot slot kunnen twee garages onderling een koopovereenkomst sluiten. Waarom is dit onderscheid van belang?

Consument

De rolverdeling bij koop is relevant, omdat de wetgever een speciale bescherming toekent aan een consument. De reden voor deze extra bescherming is het tegengaan van ongelijkheid tussen een individu en een professionele partij. Een garage (en dus een professionele partij) heeft normaal gesproken immers meer kennis van zaken, dan een (willekeurig) individu.

Verwachting

De wet schrijft voor dat de gekochte auto de eigenschappen moet hebben die de consument op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Daarbij dient de consument wel rekening te houden met dat wat hij mocht verwachten op basis van bijvoorbeeld de leeftijd, de kilometerstand en de (luxe) specificaties van de auto. Een en ander dient de consument dan ook bij aanvang te onderzoeken. Mocht achteraf toch blijken dat de auto niet de te verwachten eigenschappen voor normaal gebruik bezit, dan is sprake van non-conformiteit.

Vermoeden

Eén van de voordelen die bij een consumentkoop geldt, is het bewijsvermoeden. Dit bewijsvermoeden maakt dat als de auto binnen één jaar na aankoop gebreken vertoont, ervan moet worden uitgegaan dat de auto bij aflevering (al) niet de juiste eigenschappen bezat. In dat geval is het aan de verkoper (lees: de garage) om te bewijzen dat de auto wel de juiste eigenschappen had en dat daarmee geen sprake is van non-conformiteit.

Remedie

Bij een non-conforme auto kan de consument in de eerste plaats reparatie of vervanging eisen. Dit dient binnen een redelijke termijn te gebeuren en de kosten hiervoor komen voor rekening van de verkoper. Gaat de verkoper hier niet in mee, dan kan de consument de auto door een andere garage laten repareren en de kosten hiervan op de verkoper verhalen. Als het gebrek aan de auto dermate ernstig is, kan de consument ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden (dit betreft een alternatief). Deze beëindiging van de overeenkomst heeft tot gevolg dat de consument de auto moet teruggeven en de verkoper het aankoopbedrag (gedeeltelijk) moet terugbetalen.

Contact

Heeft u een geschil over de koop van een tweedehands auto, neem dan contact op met ons kantoor. Wij kunnen u informeren en adviseren over de juiste vervolgstappen.