Terug naar overzicht

Non-conformiteit bij consumentenkoop

Max en Anne kopen een nieuwe bank bij een woonwinkel. Hij staat prachtig in hun huis en ze zijn daarom ook erg blij met hun aankoop. Na twee maanden blijkt echter dat de stof van de bank begint los te laten. Ze bellen direct op naar de woonwinkel en vertellen wat er met de stof van de bank is gebeurd. De woonwinkel zegt dat dat nu eenmaal hoort bij het gebruik van de bank, dat de aankoop al twee maanden geleden is en dat ruilen nu niet meer mogelijk is. Wat kunnen Max en Anne nu doen?

Consument

Consumenten hebben een bijzondere positie. Ze worden op extra punten beschermd, omdat ze als een ‘zwakkere’ partij worden gezien dan een professionele verkoper. 

Conformiteit

De bank moet voor Max en Anne het nut hebben dat zij op grond van de overeenkomst mochten verwachten. Dit wordt het conformiteitsvereiste genoemd. Wat Max en Anne mochten verwachten, is afhankelijk van allerlei omstandigheden. Zij mogen verwachten dat de bank de eigenschappen heeft die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan zij de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen. Het normale gebruik van een bank is het zitten daarop, zonder dat de stof loslaat.

Volgens de hoofdregel van het bewijsrecht zouden Max en Anne moeten bewijzen dat de bank niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat het gebrek al bestond op het moment van de aflevering van de bank. Het consumentenrecht komt Max en Anne tegemoet: bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de bank bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, als de afwijking (het loslaten van de stof) zich binnen zes maanden na aflevering openbaart.

Verplichtingen verkoper

Nu de bank niet aan de overeenkomst voldoet, kunnen Max en Anne eisen:

  • Dat de bank wordt hersteld;
  • Dat de bank wordt vervangen.

Pas als herstel of vervanging niet mogelijk is of niet van de woonwinkel gevergd kan worden, dan kunnen Max en Anne:

  • De koopovereenkomst ontbinden;
  • De prijs verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekome;
  • Vernietiging van de overeenkomst.

Het gevolg van ontbinding van de koopovereenkomst is dat Max en Anne de koopprijs terugkrijgen en zij de bank moeten teruggeven aan de woonwinkel.

Het verminderen van de prijs is eigenlijk een soort gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Door een gedeelte van de prijs terug te betalen, worden Max en Anne gecompenseerd.

Klachtplicht

Als een koper een gebrek ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, moet hij dit binnen ‘bekwame tijd’ melden aan de verkoper. Max en Anne hebben in bovengenoemd voorbeeld direct na de ontdekking van het loslaten van de stof aan de woonwinkel laten weten dat er iets mis is met de bank. Als Max en Anne nog vijf maanden hadden gewacht, omdat ze steeds geen tijd hadden om te bellen, dan is de kans groot dat zij het recht verliezen om zich op de non-conformiteit van de verkochte bank te beroepen. Het is daarom van belang, zo snel mogelijk contact op te nemen met de verkoper als er iets mis is met het gekochte product.

Welk rechtsmiddel u het beste kunt gebruiken, hangt af wat u uiteindelijk wilt bereiken. De verschillende rechtsmiddelen hebben verschillende gevolgen. Wilt u meer weten? Of heeft u een ander probleem met een verkoper/koper? Neem dan contact op met ons op. Wij kunnen u adviseren op het gebied van het consumentenrecht.