Terug naar overzicht

Consumentenrecht | Het herroepen van een online aankoop

Mag een consument na het openmaken en gebruiken van een parfumflesje deze retourneren, omdat deze niet bevalt? En zo ja, moet de consument dan ook zijn geld terugkrijgen? Recent beantwoordde de rechtbank Amsterdam deze vragen bevestigend.[1] Dit heeft alles te maken met de bescherming die een consument geniet bij het doen van een online aankoop. De wet geeft de consument namelijk de mogelijkheid tot het herroepen van een online aankoop, maar hoe verstrekkend is dit?

Koop op afstand

Voor de mogelijkheid tot herroeping van de aankoop is van belang dat de aankoop ‘op afstand’ moet zijn gedaan. Dit betekent dat de aankoop online moet gebeuren en dus niet in een (fysieke) winkel. Doordat de consument het product online enkel op basis van beeldmateriaal te zien krijgt, bestaat er op voorhand onzekerheid over de kenmerken en kwaliteiten van het product. Vanwege deze onzekerheid voorziet de wet de consument van (extra) bescherming.

Herroeping

Deze bescherming in de wet komt tot uitdrukking in in de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn zonder opgave van redenen af te zien van de online aankoop. In de praktijk houdt dit in dat de consument het product kan retourneren als hij hierover om welke reden ook ontevreden is. De wettelijke termijn waarbinnen de consument de online aankoop kan herroepen is 14 dagen na ontvangst. De wet geeft dit als minimale termijn, verkopers mogen zelf een langere termijn hanteren ten voordele van de consument. In ieder geval is de verkoper verplicht de consument te wijzen op de door haar gehanteerde herroepingstermijn. Doet de verkoper dit niet, dan kan de herroepingstermijn worden opgerekt.

Uitzondering

Mag de consument dan ieder online aangekocht product ‘zomaar’ retourneren? Nee. In de eerste plaats heeft de consument slechts het recht om ‘de aard en kenmerken’ van de online aankoop vast te stellen. De consument mag bijvoorbeeld het kledingstuk wel passen, maar dus niet ‘dragen’. Oftewel om het product te kunnen retourneren moet het gebruik beperkt zijn gebleven tot het testen van het product. Zo oordeelde de rechtbank in het aangehaalde voorbeeld dat de consument één of enkele keren mag sprayen met de parfum om te kijken of het product bevalt. Het ligt voor de hand dat de rechtbank anders zou oordelen op het moment dat de parfum binnen de 14 dagentermijn verschillende keren (normaal) is gebruikt.

Daarnaast kan het soort product volgens de wet een uitzondering op het herroepingsrecht geven. Zo is het onder meer bij gepersonaliseerde producten, producten met een beperkte houdbaarheid en hygiëneproducten niet mogelijk om de online aankoop te herroepen. Dit komt doordat de verkoper deze producten bij retournering hiervan niet meer kan verkopen. Ook de koop van producten die de consument na aankoop moet downloaden – denk bijvoorbeeld aan games – kan niet meer worden herroepen. Deze uitzondering voorkomt onder andere het vrijuit kopiëren van deze producten.

Contact

Heeft u een geschil over de kwaliteit van een (online) aankoop, neem dan contact op met ons kantoor. Wij kunnen u namelijk adviseren over herroeping van uw (online) aankoop en de (on)mogelijkheden hiervan.

[1] Rechtbank Amsterdam 22 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7923