Terug naar overzicht

Consumentenrecht

Dat consumenten erg goed beschermd worden door de wet is over het algemeen wel bekend. Maar wanneer kan je nou eigenlijk een beroep doen op consumentenbescherming? Wanneer is er sprake van een consumentenkoop? Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak;
  • De koper moet een natuurlijk persoon zijn en niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • De verkoper dient te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Roerende zaak

Allereerst moet er sprake zijn van een koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak. Een roerende zaak is een zaak die niet onroerend is. Als onroerende zaak kan onder andere worden aangemerkt de grond, de daarop gebouwde woningen en beplantingen. Over het algemeen kan alles wat duurzaam met de grond verbonden is, worden aangemerkt als een onroerende zaak. De koop van een woning kan daarom niet als een consumentenkoop worden beschouwd. Een roerende zaak kan van alles zijn: een fiets, een auto, een tijdschrift, een boek, etc. Zelfs de koop van een vliegtuig voor privédoeleinden kan een consumentenkoop opleveren. De wet maakt geen onderscheid tussen nieuwe en tweedehands roerende zaken.

De koper is een natuurlijk persoon

Daarnaast moet de koper een natuurlijk persoon zijn (een persoon zoals u en ik) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bovendien mag de koper niet professioneel handelen. Een voorbeeld:

  • Een ondernemer die een stoel voor zijn wachtkamer koopt, is een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Dan is er dus geen sprake van een consumentenkoop.
  • Als diezelfde ondernemer een stoel koopt voor zijn privé-woonkamer, dan handelt hij niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Dan is er wel sprake van een consumentenkoop.

De verkoper handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf

De verkoper moet wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In de praktijk zal het vaak zonneklaar zijn dat de verkoper in deze hoedanigheid handelt. Let op: een consumentenkoop is aan de orde zodra de verkoper bij de koper het beeld van een professionele bedrijfsuitoefening oproept. Een voorbeeld:

  • Een werknemer koopt in zijn vrije tijd tweedehands auto’s op, die hij opknapt en vervolgens weer doorverkoopt. In dit geval kan niet snel aan een consumentenkoop worden gedacht: het enkele feit dat iemand wel eens een tweedehands auto heeft verkocht, maakt hem niet tot een handelaar;
  • Maar, als diezelfde werknemer tweedehands auto’s verkoopt vanuit een garagepand, een handelsnaam voert en daarmee reclame maakt, kan hij daarmee wel het beeld oproepen van een professionele verkoper.

Als aan deze drie voorwaarden is voldaan, is er sprake van een consumentenkoop en kan de consument zich beroepen op het consumentenrecht en de daarbij behorende bescherming. Hoe ver deze bescherming reikt, leest u hier.

Geschil met een verkoper?

Wilt u weten wat wij voor kunnen betekenen? Bel vrijblijvend op voor het maken van een afspraak naar 071-3610900 of stuur een mail naar kantoor@bosadvocaten.nl.