Concurrentiebeding | Actuele jurisprudentie

In veel arbeidscontracten staat een concurrentiebeding. Bij het aangaan van een dienstbetrekking accepteert een werknemer deze vaak ‘klakkeloos’.

Vaccinatie verplichten aan werknemers?

De vaccinatie tegen COVID-19 is in volle gang. Voor werkgevers roept dit ook vragen op, bijvoorbeeld in hoeverre

Bezwaar gemeente huishoudelijke hulp (Wmo)

Bezwaar huishoudelijke hulp (Wmo) Heeft u huishoudelijke hulp nodig, maar wordt dit geweigerd door uw gemeente? Of krijgt u