Officiële waarschuwing

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Niet iedere fout leent zich echter voor een ontslag (op staande voet).

Ontslag op staande voet | mededeling

Een ontslag op staande voet vereist voortvarend handelen van de werkgever. Dit geldt voor het geven van een

Gedeeltelijke beëindiging | transitievergoeding

Een gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband geeft onder omstandigheden recht op een transitievergoeding, ondanks dat het arbeidsrecht zelf

Per direct ontslag(en) | algemeen

Het geven van een ontslag op staande voet is het zwaarste middel dat een werkgever kan inzetten. Bij

Concurrentiebeding | Actuele jurisprudentie

In veel arbeidscontracten staat een concurrentiebeding. Bij het aangaan van een dienstbetrekking accepteert een werknemer deze vaak ‘klakkeloos’.

Vaccinatie verplichten aan werknemers?

De vaccinatie tegen COVID-19 is in volle gang. Voor werkgevers roept dit ook vragen op, bijvoorbeeld in hoeverre