Terug naar overzicht

Bezwaar gemeente huishoudelijke hulp (Wmo)

Bezwaar huishoudelijke hulp (Wmo)

Heeft u huishoudelijke hulp nodig, maar wordt dit geweigerd door uw gemeente? Of krijgt u niet genoeg huishoudelijke hulp? U hoeft zich daar niet zomaar bij neer te leggen. Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen de bezwaartermijn (meestal 6 weken) bezwaar maken. Dit moet schriftelijk en kunt u zelf doen. Het is echter raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, zodat de kans dat uw bezwaar gegrond zal worden verklaard een stuk groter is.

Een gespecialiseerde uitkering advocaat kan bekijken of het besluit van het de gemeente (op basis van de nieuwe Participatiewet) alsnog rechtgetrokken kan worden. Vanwege de bezuinigingen wordt overal op gekort, maar dit is (juridisch) niet altijd correct. Wij kunnen u helpen bij het maken van bezwaar of het instellen van beroep.

Pro deo advocaat

Advocatenkantoor Bos begrijpt dat niet iedereen geld over heeft om een advocaat in te schakelen. Daarom werkt ons kantoor ook op basis van pro deo. Dit betekent dat de kosten van rechtsbijstand vergoed worden door de overheid. U bent slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand treft u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u een doorverwijzing heeft van het Juridisch Loket ontvangt u tevens een korting op uw eigen bijdrage.

Eerst bezwaar dan beroep

Indien de gemeente uw aanvraag afwijst of niet volledig toekent, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Bos Advocaten kan u helpen bij het maken van een bezwaarschrift en u tijdens de mondelinge behandeling van het bezwaar bijstaan. Indien u wellicht zelf bezwaar heeft ingediend en dit is ongegrond verklaard dan staat beroep bij de rechtbank open. Ook hierbij kunnen wij u bijstaan. Zowel bij het opstellen van een beroepschrift als juridische bijstand tijdens de hoorzitting op de rechtbank.

Gratis intakegesprek

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend naar  071 36 10900 of stuur een mail naar m.bathoorn@bosadvocaten.nl. Indien wij kansen zien om namens u bezwaar of beroep in te stellen, nodigen wij u graag uit voor een gesprek op ons kantoor.