Terug naar overzicht

Bezwaar en beroep UWV over toeslag (Toeslagenwet)

Bezwaar Toeslag uitkering

Heeft het UWV uw Toeslag uitkering stopgezet of afgewezen? U hoeft zich daar niet zomaar bij neer te leggen. Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen de bezwaartermijn (meestal 6 weken) bezwaar maken. Dit moet schriftelijk en kunt u zelf doen. Het is echter raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, zodat de kans dat uw bezwaar gegrond zal worden verklaard een stuk groter is.

Een ervaren uitkering advocaat kan bekijken of u alsnog in aanmerking komt voor een toeslag op grond van de Toeslagenwet (TW). Dit hangt mede af van uw leefvorm (persoonlijke levensomstandigheden).Als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum, heeft u mogelijk recht op een toeslag op grond van Toeslagenwet. U kunt dan mogelijk een aanvulling krijgen op bijvoorbeeld een Ziektewetuitkering (Zw), Werkloosheidsuitkering (WW)WIA-uitkering, Wajonguitkering.

Pro deo advocaat

Advocatenkantoor Bos werkt op basis van pro deo. Dit betekent dat de kosten van rechtsbijstand vergoed worden door de overheid. U bent slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand treft u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u een doorverwijzing heeft van het Juridisch Loket ontvangt u tevens een korting op uw eigen bijdrage.

Eerst bezwaar dan beroep

Indien het UWV besluit om uw TW-uitkering te korten of stop te zetten, dient u eerst bij het UWV zelf bezwaar te maken. Advocatenkantoor Bos kan u helpen bij het maken van een bezwaarschrift en u tijdens de mondelinge behandeling van het bezwaar bijstaan. Indien u wellicht zelf bezwaar heeft ingediend en dit is ongegrond verklaard dan staat beroep bij de rechtbank open. Ook hierbij kunnen wij u bijstaan. Zowel bij het opstellen van een beroepschrift als juridische bijstand tijdens de hoorzitting op de rechtbank.

Gratis intakegesprek

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend naar  071 36 10900 of stuur een mail naar m.bathoorn@bosadvocaten.nl. Indien wij kansen zien om namens u bezwaar of beroep in te stellen, nodigen wij u graag uit voor een gesprek op ons kantoor.