Beslag- en executierecht

Specialist:
mr. M.L. Ravensbergen-Brussee (contact)

Het beslag- en executierecht regelt de dwangmiddelen die gebruikt kunnen worden bij het ten uitvoer leggen van een vonnis. Vaak gaat het dan om een vonnis waarin een partij is veroordeeld tot het betalen van een geldvordering. Als die partij niet vrijwillig tot betaling overgaat, dan kan er beslag worden gelegd.

U kunt hierbij denken aan:

  • Beslag op loon of uitkering (loonbeslag)
  • Beslag op bankrekening (bankbeslag)
  • Beslag op toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag)
  • Beslag op voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst
  • Beslag op roerende zaken (auto, inboedel)
  • Beslag op onroerende zaken (huis, appartement)

Het komt voor dat er onterecht beslag is gelegd of dat de beslagvrije voet te laag of onterecht op € 0,00 (nihil) is gesteld. Wij kunnen u bijstaan in:

  • Aanpassing beslagvrije voet
  • Verweer tot vermindering van het beslag
  • Verweer tot opheffing van het beslag