Terug naar overzicht

Alimentatie en corona

Alimentatie en corona

De coronacrisis duurt voort en veroorzaakt bij veel mensen ingrijpende veranderingen in hun leven. Vooral als men werkzaam is of was in de zwaarst getroffen sectoren, kan dat flinke gevolgen hebben voor de financiële positie. Als er eerder in het kader van een scheiding afspraken zijn gemaakt voor de kinderalimentatie of partneralimentatie, kan het zijn dat dit niet meer op te brengen is, of dat er behoefte is aan een hogere bijdrage.

Wijziging van omstandigheden

In de wet is opgenomen dat een eerder gedane uitspraak of overeenkomst over het betalen van alimentatie later gewijzigd of ingetrokken kan worden.. Dit is mogelijk wanneer de uitspraak of overeenkomst door een wijziging van omstandigheden niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Bij een wijziging van omstandigheden kan gedacht worden aan ontslag of werkloosheid, een verandering in de omgangsregeling en pensionering. De wijziging van omstandigheden mag niet-verwijtbaar te zijn. Wanneer er bijvoorbeeld zelf ontslag wordt genomen of vrijwillig wordt overgestapt naar een nieuwe baan met minder salaris, is dit niet zonder meer een wijziging van omstandigheden.

Een onvrijwillige verlaging van het inkomen is meestal wel een geldige een wijziging van omstandigheden. Een verlaging van het inkomen als gevolg van de coronacrisis kan worden gezien als een wijziging van omstandigheden, welke omstandigheid reden kan zijn om de gemaakte alimentatieafspraken te herzien.  

Niet-wijzigingsbeding

Het is mogelijk dat partijen bij het sluiten van een alimentatieovereenkomst zijn overeengekomen dat de gemaakte afspraken niet bij rechterlijke uitspraak gewijzigd kunnen worden en/of dat het artikel omtrent wijziging van omstandigheden buiten spel wordt gezet. Wanneer een partij het alimentatiebedrag toch wil wijzigen, moeten de omstandigheden dermate ingrijpend zijn dat degene die het alimentatiebedrag wil wijzigen, niet langer aan het beding kan worden gehouden. De coronacrisis is een wel heel uitzonderlijke situatie, die afwijken van deze afspraak mogelijk zou kunnen maken.

Zomaar stoppen met betalen?

Het is niet de bedoeling dat men zomaar stopt met betalen van een vastgesteld bedrag. De ontvanger rekent tenslotte op deze maandelijkse bijdrage. Het is daarom belangrijk om altijd het gesprek aan te gaan, eventueel met behulp van een advocaat. Misschien is het mogelijk om tijdelijke afspraken te maken om deze periode te overbruggen. Er kan dan ook worden afgesproken om na een bepaalde periode weer te bekijken of de verlaging wel passend was, of dat er toch meer betaald had kunnen worden.

Mocht dat overleg niet lukken, kan het verzoek worden voorgelegd aan de rechtbank. Wacht daar niet te lang mee, omdat de datum waarop het verzoek wordt ingediend meestal wordt gebruikt als ingangsdatum van het aangepaste bedrag.

Heeft u vragen over het betalen van alimentatie (tijdens corona) of wilt u bijstand tijdens de onderhandelingen? Dan kunt u vrijblijvend contact op nemen via 071-36 10 900 of kantoor@bosadvocaten.nl.