Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt onder andere waaraan de overheid zich dient te houden bij het nemen van bepaalde besluiten. Bent u het niet eens met een besluit van bijvoorbeeld de gemeente en overweegt u een bezwaarschrift in te dienen of beroep in te stellen bij de rechtbank of de Raad van State neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij kunnen een inschatting maken van uw kansen en u op deskundige wijze bijstaan in een procedure indien die onvermijdelijk is.

Bezwaar of beroep 

Een besluit heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de werking van het besluit van kracht blijft als je bezwaar of beroep instelt. Indien je tijdens een bezwaar-  of beroepsprocedure de werking van het besluit wil schorsen dan bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank. Dit kan bij spoedeisende zaken en als je kan aantonen dat het besluit nadelige gevolgen heeft.

Hieronder treft u een aantal zaken waarbij ons kantoor zou kunnen bijstaan:

  • Bezwaar en/of beroep tegen een appellabel besluit
  • Bestuurlijke dwangsom en bestuursdwang
  • Bestuurlijke boete
  • Bibob procedure
  • Wet openbaarheid bestuur (Wob)

Afspraak

Wilt u weten wat wij voor kunnen betekenen? Bel vrijblijvend op voor het maken van een afspraak naar
071-3610900 of stuur een mail naar m.bathoorn@bosadvocaten.nl.