Beëindigingsovereenkomst

Als het dienstverband tussen de werkgever en werknemer tot een einde komt, zonder dat er sprake is van een dringende ontslaggrond, kan dat door middel van een zogeheten beëindigingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden de afspraken tussen de partijen vastgelegd.

Een beëindigingsovereenkomst komt tot stand na overleg. Voorbeelden van afspraken die in een beëindigingsovereenkomst worden opgenomen:

  • Hoogte van de vergoeding;
  • Datum dat de werknemer uit dienst gaat;
  • De loonbestanddelen waar nog recht op bestaat (niet opgenomen vakantiedagen, bonusregelingen, etc.);
  • Gebruikmaken van de bedrijfsauto;
  • etc.

Omdat een beëindigingsovereenkomst neutraal wordt opgesteld, kan de werknemer hiermee een WW uitkering aanvragen.

Wilt u het concept van de beëindigingsovereenkomst laten beoordelen of u laten adviseren bij het opstellen daarvan? Neem contact op met onze specialisten:

mr. H.W. Bos-Hagens (contact)
mr. M.L. Ravensbergen-Brussee (contact)
mr. E.M. Kooij (contact)