Hoger beroep instellen bij een strafzaak?

Hoger beroep instellen bij een strafzaak?

Heeft u net de uitspraak van de rechtbank binnen gekregen en bent u het er niet mee eens? Het is dan mogelijk om in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof.

Hoger beroep instellen

Binnen twee weken nadat u heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank kan u in beroep gaan. Ook het Openbaar Ministerie heeft twee weken om hoger beroep in te stellen.

Als u in hoger beroep gaat dan zal het Gerechtshof uw zaak opnieuw behandelen. Het Hof zal dan kijken naar uw bezwaren tegen de uitspraak.

Wanneer kunt u in beroep gaan?

Als u bent veroordeeld voor een misdrijf dan kunt u altijd in hoger beroep gaan. Als u bent veroordeeld voor een overtreding kunt u alleen in beroep gaan als er sprake is van een minimale boete van € 50,00 of een andere straf of maatregel.

Hoe kunt u hoger beroep instellen?

Er zijn verschillende manieren om in hoger beroep te gaan:

  1. U kunt contact opnemen met ons kantoor zodat een van onze advocaten die gespecialiseerd is in het strafrecht u verder kan helpen. De advocaat zal dan namens u het hoger beroep instellen. De advocaat zal stapsgewijs met u doornemen wat er gaat gebeuren indien u bezwaar wil maken tegen de uitspraak van de rechtbank. De advocaat zal dan ook in de gaten houden wanneer de termijnen verlopen zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.
  2. U kunt het zelf doen door binnen de beroepstermijn naar de centrale balie van de rechtbank te gaan. Hier wordt samen met u een appèlakte opgemaakt. Hierin komt naar voren dat u in hoger beroep wil gaan met de reden waarom.
  3. U kunt de griffier bij de rechtbank de volmacht geven om hoger beroep voor u in te stellen. De griffier zal tevens de oproep voor de zitting ontvangen, maar zal u informeren wanneer de zitting plaats zal vinden.

Gedetineerd? Toch hoger beroep instellen!

Op het moment dat u in de gevangenis zit maar toch hoger beroep wil instellen dan is dat mogelijk door een verklaring (schriftelijk) af te leggen. Deze verklaring dient u af te geven aan het hoofd van de instelling waar u verblijft. Hij/zij zal dan vervolgens het hoger beroep voor u instellen.

Indien u gedetineerd bent en een advocaat hebt, dan kan de advocaat hoger beroep voor u instellen.

Let op! Het is belangrijk dat uw altijd vermeld waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter en de reden waarom u hoger beroep wil instellen. Als u dit niet doet, kan het hoger beroep niet-ontvankelijk worden verklaard waardoor uw zaak niet meer door het Gerechtshof wordt behandeld en de uitspraak van de rechtbank komt vast te staan.

Advocaat nodig of nog verdere vragen? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.