Het Coronavirus; ik word niet meer opgeroepen

Nul-urencontract 

Eerder heeft ons kantoor een artikel geplaatst over de arbeidsrechtelijke gevolgen die het Corona virus kan hebben. In dit artikel wordt ingezoomd op het nul-urencontract.

Niet meer opgeroepen?

Stel uw werkgever heeft zijn bedrijf als gevolg van de maatregelen gesloten. U bent werkzaam in de horeca en het restaurant is sinds vorige week gesloten. Mag uw werkgever u dan niet meer oproepen als u een nul-urencontract heeft? Het antwoord is nee. En op hoeveel loon heeft u recht als uw werkgever u niet meer oproept? Dit is 100%. Uw loon en de hoogte van uw loon hangt weer af van uw arbeidsomvang.

Arbeidsomvang

Voor werknemers met een nul-urencontract kent de wet een zogeheten ‘rechtsvermoeden van arbeidsomvang’. Indien u in de eerste 6 maanden van uw contract gedurende 3 maanden regelmatig wordt opgeroepen, dan heeft u recht op een vast aantal uren per week (behoudens uitzonderingen in cao). De arbeidsomvang wordt dan gebaseerd op het gemiddeld aantal uren per week in die 3 maanden. Stel dit is 24 uur per week, dan behoudt u – ook als u niet meer wordt opgeroepen – dus recht op 24 uur aan salaris per week .

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Een werkgever kan bij het UWV een aanvraag indienen dat de loonkosten worden vergoed tot maximaal 90%. Dit kan vanaf 10 maart 2020 en voor de duur van maximaal 3 maanden worden aangevraagd.

Wordt u niet meer opgeroepen? Neem vrijblijvend contact op met: