Aandeelhouder – Heeft u een conflict met een mede-aandeelhouder?

Conflict met medeaandeelhouder

Het komt regelmatig voor dat aandeelhouders van een onderneming onderling onenigheid hebben. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een verschil van inzicht over het beleid of een discussie over de hoogte van de managementfee. Conflicten tussen aandeelhouders gaan vaak ten koste van de onderneming. Als medeaandeelhouder wilt u daarom zo snel mogelijk met de aandeelhouder(s) om de tafel om het conflict op te lossen. Het komt helaas vaak voor dat de ‘rotte appel’ in de onderneming weigert om in gesprek te gaan. Wat kunt u hier tegen doen? Voor zulke situaties is er een geschillenregeling in het leven geroepen om uitkomst te kunnen bieden. Maar wat is een geschillenregeling precies en wat kunt u hiermee bereiken?

Geschillenregeling voor aandeelhouders

Aan de hand van een geschillenregeling is het mogelijk om aandeelhouders, die hun ruzie niet kunnen bijleggen, afscheid van elkaar te laten nemen. Dit kan door de ‘ruziemakende’ aandeelhouder te dwingen om zijn aandelen over te dragen. Dit wordt de gedwongen overdracht van aandelen, ook wel uitstoting genoemd. Ook is het mogelijk om de desbetreffende aandeelhouder te dwingen uw aandelen over te nemen. Dit  wordt de gedwongen overname van aandelen, ook wel uittreding genoemd. In dat geval treedt u als aandeelhouder uit de onderneming. Beide manieren zullen hieronder worden besproken.

Gedwongen overdracht van aandelen (of uitstoting)

De aandeelhouder(s) die ten minste een derde van het geplaatst kapitaal in de onderneming bezitten, kunnen vorderen dat een medeaandeelhouder zijn aandelen overdraagt. Het geplaatst kapitaal is het kapitaal dat door de onderneming is uitgegeven en door de aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. De vordering tot overdracht van de aandelen is alleen mogelijk indien de ruziemakende aandeelhouder ‘’door zijn gedragingen de belangen van de onderneming schaadt of heeft geschaad waardoor het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet langer geduld kan worden.’’ Uit dit criterium kan worden afgeleid dat de gedragingen van de desbetreffende aandeelhouder én het belang van de onderneming centraal staan bij de vraag of hij kan worden gedwongen om zijn aandelen aan u over te dragen.

Een vordering tot overdracht van de aandelen moet bij de rechtbank worden ingediend. Wanneer een rechter de vordering toewijst, dan houdt dit in dat de desbetreffende aandeelhouder wordt veroordeeld om zijn aandelen over te dragen. Tot een zitting bij de rechter komt het echter vaak niet omdat partijen alsnog overeenstemming bereiken over de overdracht van de aandelen.

Gedwongen overname van aandelen (of uittreding)

Indien u van mening bent dat u als aandeelhouder in uw rechten of belangen door de andere aandeelhouders bent geschaad, dan kunt u vorderen dat de andere aandeelhouders vorderen uw aandelen overnemen. Het criterium hierbij is dat u ‘’door de gedragingen van (een of meer) medeaandeelhouders zodanig in uw rechten of belangen bent geschaad dat het voortduren van uw aandeelhouderschap in redelijkheid niet langer van u kan worden gevergd.’’

Zoals zojuist is aangegeven kan er een vordering tegen de medeaandeelhouder worden ingesteld. Ook is het mogelijk een vordering tegen de onderneming zelf in te stellen. Dit kan zowel op grond van een gedraging van de onderneming zelf als op grond van een gedraging van medeaandeelhouders. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een medeaandeelhouder in het buitenland woont en/of geen financiële middelen heeft om uw aandelen over te nemen. Een gedraging die aanleiding kan geven tot een vordering van uittreding is bijvoorbeeld het toekennen van een buitensporige beloning aan een bestuurder van de onderneming.

Vragen over (een mogelijke verandering van) het aandeelhouderschap?

Ondervindt u hinder van een aandeelhouder en wenst u daartegen op te treden? Of heeft u vragen over uw aandeelhouderschap? Neem dan vrijblijvend (telefonisch) contact op met ons kantoor. Een intakegesprek op ons kantoor in Noordwijkerhout is altijd mogelijk. Wij zijn altijd bereikbaar op tel: 071- 36 10900. Uiteraard kunt u ook een mail sturen naar kantoor@bosadvocaten.nl.