Bescherming van uw handelsnaam

Profiteert uw concurrent van uw handelsnaam?

Stel een concurrerent restaurant gebruikt een handelsnaam dat (soort)gelijk is aan uw handelsnaam. Dit kan bij uw klanten tot verwarring leiden en mogelijk tot gevolg hebben dat uw onderneming inkomsten misloopt. In deze situaties staat de handelsnaam van uw onderneming centraal. Maar wat is dit nu precies, en wat kunt u doen wanneer een ander bedrijf mis- of gebruik maakt van uw handelsnaam?

Handelsnaam

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming naar buiten treedt. Bijvoorbeeld de handelsnaam van een bakker, een bar, een meubelzaak enzovoort. Aan de hand van de handelsnaam wordt een onderneming door het publiek herkend. Op basis van de handelsnaam onderscheidt uw onderneming zich van de concurrent. Het zou oneerlijk zijn wanneer een andere onderneming van uw handelsnaam zou profiteren. In zulke gevallen kunt u gebruik maken van handelsnaambescherming. Dit houdt in dat het een andere onderneming niet is toegestaan uw handelsnaam te gebruiken voor zijn onderneming.

Wie was als eerste?

Een handelsnaam ontstaat op het moment dat uw onderneming naar buiten treedt onder deze naam. Registratie van de naam is niet vereist. Desondanks verdient het aanbeveling om de handelsnaam te registeren. Vanaf het moment dat uw onderneming de handelsnaam gebruikt, geldt de handelsnaambescherming zolang uw onderneming deze naam hanteert. Bij handelsnaambescherming is het van (heel) groot belang welke onderneming de handelsnaam als eerste gebruikt.

Wanneer sprake van een handelsnaam?

Een onderneming kan op verschillende manieren de handelsnaam gebruiken, bijvoorbeeld door het vermelden van de naam op de gevel van het restaurant, op het briefpapier van het accountantskantoor, op de flyer van een cocktailbar enzovoort. Of er daadwerkelijk sprake is van een handelsnaam, moet er zijn voldaan aan de volgende vereisten:

  • de handelsnaam mag bij het publiek niet tot misleiding leiden. Deze misleiding wil zeggen dat een onderneming zich anders doet voorkomen dan zij daadwerkelijk is;
  • de handelsnaam mag niet in gebruik zijn door een andere onderneming in dezelfde branche/sector.

Bij deze vereisten speelt de (hoofd)activiteit van uw onderneming een belangrijke rol voor de vraag of er gevaar voor verwarring bestaat. Van verwarring is snel sprake wanneer twee ondernemingen een (soort)gelijke handelsnaam in dezelfde branche gebruiken. Ook speelt de plaats van vestiging van de onderneming hierbij een belangrijke rol. In principe is de handelsnaam immers begrensd tot het gebied waar deze naam door de onderneming wordt gebruikt. Ter verduidelijk zorgt Ā bijvoorbeeld een (soort)gelijke naam van een kapper in Den Haag niet snel voor verwarringsgevaar bij de klanten van een nagelstudio in Noordwijkerhout.

Uw handelsnaam wordt mis- of gebruikt, wat kunt u doen?

De handelsnaam wordt beschermd door de Handelsnaamwet. Op basis van deze wet kunt u als ondernemer optreden tegen de onderneming die inbreuk maakt op uw handelsnaam doordat zij een (soort)gelijke handelsnaam hanteert. Deze inbreuk zal u moeten aantonen. Daarnaast zal u moeten aantonen dat er verwarringsgevaar bij het publiek bestaat. Van verwarring is bijvoorbeeld sprake wanneer in uw restaurant een klant heeft gegeten en hij of zij vervolgens een recensie op het internet achterlaat ten behoeve van een ander restaurant. Ook is er sprake van verwarring bij het publiek wanneer een leverancier in de veronderstelling was dat hij de bestelling bij de juiste meubelzaak had afgeleverd omdat hij dacht dat beide bedrijven aan elkaar verbonden waren.

Handelsnaam als merknaam

Een handelsnaam kan ook als merk worden gebruikt. Zoals aangegeven is de handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. In bepaalde gevallen is de handelsnaam gelijk aan de merknaam. Het merk moet wel worden geregistreerd. In het geval dat een onderneming haar diensten verleent onder de handelsnaam, is de handelsnaam ook een merk.

Vragen over het gebruik van handelsnamen?

Ondervindt u hinder van een onderneming doordat zij een (soort)gelijke handelsnaam gebruikt en wenst u daartegen op te treden? Of heeft u vragen over de handelsnaam van uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op voor een intakegesprek op ons kantoor in Noordwijkerhout. Wij zijn altijd bereikbaar op tel: 071 – 36 10900.