Huurbescherming

Wat is huurbescherming en wanneer heeft een huurder recht op huurbescherming? Huurbescherming is het belangrijkste recht dat een huurder van een woning of bedrijfsruimte kan hebben. Een huurder heeft daar niet in elke situatie recht op. Huurbescherming is namelijk niet alleen afhankelijk van de aard van de huurovereenkomst, maar ook van het type woning. 

Huurbescherming bij woonruimte

Een huurder van een woonruimte heeft in de meeste gevallen huurbescherming. Dat houdt in dat de verhuurder de huurovereenkomst niet zomaar kan opzeggen. Opzegging door de verhuurder kan maar in een aantal gevallen en loopt vrijwel altijd via de rechter. Een belangrijk voorbeeld van beëindiging van de huurovereenkomst is bij wanprestatie van de huurder. Dat is bijvoorbeeld het geval als de huur niet op tijd wordt betaald of als de huurder overlast veroorzaakt.

Er gelden speciale regels bij hospitakamers, studenten en bij het tijdelijk huren. De verhuurder kan in die gevallen soms gemakkelijker de huurovereenkomst beëindigen.

Huurbescherming bij tijdelijke verhuur

Wij krijgen vaak de vraag of er huurbescherming is als de woning tijdelijk wordt verhuurd. Op 1 juli 2016 is er een wetswijziging geweest waardoor het tijdelijk verhuren van een woning gemakkelijker is geworden. Er geldt namelijk geen huurbescherming als er een zelfstandige woonruimte wordt verhuurd voor maximaal 2 jaar (voor een onzelfstandige woonruimte geldt er een maximum van 5 jaar). Voorwaarde daarbij is wel dat er geen tweede tijdelijke huurovereenkomst wordt gesloten. Als dat wel wordt gedaan, heeft de huurder huurbescherming. Daarnaast is het aan de verhuurder om tijdig aan de huurder te laten weten dat de huurovereenkomst eindigt. Tijdig is minimaal een maand voordat de huurtermijn afloopt, maar mag niet langer dan drie maanden voordat de huurtermijn afloopt.

Er gelden speciale regels bij hospitakamers, studenten en bij het tijdelijk huren. De verhuurder kan in die gevallen soms gemakkelijker de huurovereenkomst beëindigen.

Huurbescherming bij bedrijfsruimte

Huurders die een middenstandsbedrijfsruimte huren hebben de eerste 10 jaar een grote mate van huurbescherming. De huurder, die vaak ondernemer is, moet namelijk in staat zijn om de investeringen die hij in zijn onderneming heeft gedaan terug te verdienen voordat hij met een huuropzegging te maken krijgt. Na een periode van 10 jaar kan de verhuurder de huurovereenkomst onder bepaalde voorwaarden opzeggen. Er moet dan sprake zijn van een wettelijke grond waarop de huurovereenkomst kan eindigen. Denk bijvoorbeeld aan dringend eigen gebruik door de verhuurder.

Vragen over huurbescherming en/of je rechten als huurder of verhuurder, neem dan contact op met één van onze specialisten:

mr. M.L. Ravensbergen-Brussee (Marloes)
mr. M. Bathoorn (Mitchell)