Bezwaar Eerstejaars Ziektewet-beoordeling UWV

1 jaar ziek 

Als u bijna 1 jaar ziek bent en geen werkgever heeft, krijgt u de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling bestaat uit een gesprek met een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige of met allebei. Vervolgens beslist het UWV (uiterlijk na 52 weken) of uw Ziektewet-uitkering stopt of nog maximaal 1 jaar doorloopt. Blijft u in de Ziektewet dan zal het UWV bij 2 jaar arbeidsongeschiktheid beoordelen of u in aanmerking komt voor een Wia.

Ziektewet-uitkering stop

Indien het UWV tot het oordeel komt dat u meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding of ervaring verdient dan stopt uw Ziektewet-uitkering. Hoe beoordeelt het UWV dit? De verzekeringsarts beoordeelt uw medische situatie en bekijkt aan de hand daarvan wat uw beperkingen zijn. Deze beperkingen worden gevat in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Aan de hand van de FML bekijkt de verzekeringsarts of er functies zijn die u (theoretisch gezien) zou kunnen verrichten. Kunt u algemeen geaccepteerde arbeid verrichten dan stopt uw Ziektewet-uitkering .

Bezwaar Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Bent u het niet eens met dit besluit? U hoeft zich daar niet zomaar bij neer te leggen. Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u (binnen de bezwaartermijn) bezwaar maken. Dit moet schriftelijk en kunt u zelf doen. Het is echter raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, zodat de kans dat uw bezwaar gegrond zal worden verklaard een stuk groter is.

Ons kantoor kan bekijken of u alsnog een Ziektewetuitkering kan krijgen. Ervaring leert dat er bij de besluitvorming weleens iets fout gaat bij het UWV. Zo kan niet alle medische informatie zijn meegenomen, waardoor uw beperkingen niet juist tot uitdrukking komen in de FML. In dat geval is de functie die naar voren wordt gebracht (geduide functie) ook niet passend.

Pro deo advocaat

In een situatie van arbeidsongeschiktheid, geeft u uw geld liever niet uit aan een advocaat. Dit begrijpen wij. Daarom werkt ons kantoor op basis van pro deo. Dit betekent dat de kosten van rechtsbijstand vergoed worden door de overheid. U bent slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand treft u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u een doorverwijzing heeft van het Juridisch Loket ontvangt u tevens een korting op uw eigen bijdrage.

Gratis intakegesprek

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend naar  071 36 10900 of stuur een mail naar m.bathoorn@bosadvocaten.nl. Indien wij kansen zien om namens u bezwaar of beroep in te stellen, nodigen wij u graag uit voor een gesprek op ons kantoor.