Ik ben op staande voet ontslagen: wat nu?

Bel direct voor gratis advies 071 – 36 100 90

Bent u zojuist op staande voet ontslagen? In dat geval moet u direct actie ondernemen, want een ontslag op staande voet heeft zeer verstrekkende gevolgen. U heeft immers per direct geen werk (en inkomen) meer en kan bovendien geen uitkering aanvragen omdat u verwijtbaar werkloos bent geworden. In dat geval krijgt u geen WW-uitkering. Onze advocaten kunnen u direct bijstaan, zodat de kans dat dit wordt rechtgetrokken het grootst is. Bel direct voor vrijblijvend en gratis advies.

Wat moet u wel en vooral niet doen:

 • Onderteken niets!
 • Verzamel ontlastend bewijs (voor zover mogelijk)
 • Schakel direct rechtshulp in, zodat:
  • uw advocaat (nog dezelfde dag) de nietigheid van het ontslag kan inroepen
  • gemeld kan worden dat u zich beschikbaar houdt voor werk u aanspraak kan blijven maken op uw loon
  • eventuele fouten van uw werkgever direct worden benoemd
  • u snel inzicht heeft in uw rechtspositie en wat u het beste kunt doen

Wat zijn de kosten?

Vanwege het ontslag op staande voet krijgt u geen loon meer. Ook kunt u geen aanspraak maken op een uitkering, omdat het UWV zich op het standpunt zal stellen dat u verwijtbaar werkloos bent geworden. Kortom, u zit – financieel gezien – in een lastig pakket. Wij begrijpen dit. Onze advocaten werken bij dit soort zaken daarom op pro deo basis. Benieuwd of u hiervoor in aanmerking komt? Bel vrijblijvend naar: 071 – 3610090. Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen dan kunnen wij u ook een vast tarief voorstel doen. Zo weet u vooraf welke kosten u heeft.

Is het ontslag op staande voet terecht?

Een ontslag op staande voet is het uiterste middel voor een werkgever. Dit mag alleen ingezet worden indien van de werkgever niet langer kan worden gevergd om het dienstverband te continueren. Er moet dus iets heel ernstigs aan de hand zijn om het dienstverband direct te kunnen beëindigen.

Een eerste vereiste waaraan het ontslag moet voldoen is dat sprake moet zijn van een dringende reden. Zo kan diefstal een dringende reden geven maar hoeft dat niet altijd het geval te zijn. Of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. Dit betekent ook dat gekeken moet worden naar de persoonlijke omstandigheden. Ten tweede moet de werkgever na kennisname van de dringende reden de arbeidsovereenkomst onverwijld hebben opgezegd. Dit betekent dat uw werkgever kort na het bekend worden met de dringende reden de arbeidsovereenkomst per direct moet beëindigen. Meestal nog dezelfde dag. Doet hij dit niet dan is hij mogelijk te laat. De derde en laatste vereiste voor een ontslag op staande voet is dat u tegelijkertijd met de opzegging op de hoogte moet zijn gesteld van de reden voor ontslag. Daarbij is het ook van belang of uw werkgever de mogelijkheid heeft gegeven om ook uw kant van het verhaal te vertellen. Is niet aan de hiervoor genoemde vereisten voldaan dan kan de nietigheid van het gegeven ontslag worden ingeroepen.

Gespecialiseerd

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en kennen de meest recente ontwikkelingen op het gebied van ontslagrecht. Wilt u met succes een ontslag op staande voet aanvechten? Wij nodigen u graag uit voor een gesprek op ons kantoor, zodat wij uw situatie kunnen bespreken. Gezien de spoed bij dit soort zaken kunt u vaak nog dezelfde dag bij ons op het kantoor komen. Wilt u een afspraak maken? U kunt ons bereiken op:  071 36 10900 of mail naar kantoor@bosadvocaten.nl