Proeftijdontslag

Wilt u een werknemer ontslaan tijdens de proeftijd?

De proeftijd is een periode waarin u en uw werknemer met elkaar en het werk kunnen kennismaken. Het is niet verplicht om een proeftijd overeen te komen. Tijdens de proeftijd mogen u en uw werknemer op elk moment opzeggen. Wilt u een proeftijd afspreken, dan moet u dat schriftelijk doen. Dat betekent dat de proeftijd in de arbeidsovereenkomst of in de cao moet staan.

Tijdens de proeftijd mag een werkgever de werknemer om bijna elke reden ontslaan en hoeft hij geen rekening te houden met opzegverboden, opzegtermijnen etc. Iets heel kleins als één keer te laat komen, kan reden zijn voor ontslag in de proeftijd. Zelfs als een werknemer ziek is, mag de werkgever de werknemer ontslaan in de proeftijd. Meer hierover kunt u lezen in het artikel ontslag zieke werknemer.

Wanneer mag het niet?

Werknemers kunnen een proeftijdontslag aanvechten indien er sprake is van discriminatie, het niet in acht nemen van het goed werkgeverschap of indien de proeftijd niet voldoet aan de juridische eisen.

Contract bepaalde tijd

Vanaf 1 januari 2015 is het opnemen van een proeftijd niet meer toegestaan in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die langer zijn dan zes maanden, maar korter dan twee jaar, blijft gelden dat maximaal een proeftijd van één maand mag worden overeengekomen. Dit geldt ook voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarvan het einde niet op een kalenderdatum is gesteld (duur van een project). In deze situaties blijft gelden dat bij CAO de termijn verlengd mag worden tot maximaal twee maanden.

Proeftijd(ontslag)

Wilt u een werknemer tijdens de proeftijd ontslaan en wilt u zich hierover juridisch laten adviseren? Of heeft u vragen over de rechtsgeldigheid van de proeftijd in uw arbeidscontract? Bel vrijblijvend naar 071 – 36 10 900 en onze advocaten informeren u graag hierover.

mr. M.L. Ravensbergen-Brussee (contact)
mr. M. Bathoorn (contact)