Opstellen van een arbeidscontract

Wet arbeidsmarkt in balans

Het arbeidscontract is de contractuele basis waarop je kunt terugvallen bij een arbeidsconflict. Zeker na de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans is het voor werkgevers van essentieel belang dat zij hun zaken goed op orde hebben. Een arbeidscontract dat verkeerd is opgesteld, brengt allerlei onvoorziene risico’s met zich mee. Zo kunnen cruciale clausules  niet goed opgesteld zijn en daardoor geen werking hebben.  Advocatenkantoor Bos kan u helpen bij het opstellen van een juridisch waterdicht arbeidscontract.

Evaluatie- en beoordelingsgesprekken

Het uitgangspunt bij het aantrekken van een nieuwe werknemer is uiteraard dat dit een vruchtbare en succesvolle samenwerking wordt. Als werkgever moet u er echter op anticiperen dat dit niet bij elke werknemer het geval zal zijn. Indien er een arbeidsconflict ontstaat met een werknemer dan wilt u met zo min mogelijk kosten en (negatieve) energie van de werknemer af komen. De basis hiervoor is een goed arbeidscontract, maar ook in het vervolgtraject zult u geregeld evaluatie- en/of beoordelingsgesprekken moeten voeren met uw werknemers. Wij kunnen u hierbij helpen of op de achtergrond adviseren, zodat u op termijn heel veel kosten en ellende bespaard blijft.

Verbeteringstraject

Voor een werkgever is het met de nieuwe wetgeving steeds lastiger geworden om van een disfunctionerende werknemer af te komen. Althans het is lastig op het moment dat een arbeidsconflict escaleert en u heeft een gebrekkig arbeidscontract en niet aan dossiervorming gedaan. Dit omdat werknemers zeer goed beschermd worden in Nederland.

Bij een disfunctionerende werknemer kunnen onze advocaten u helpen met het maken van een verbeteringstraject. Uit de jurisprudentie volgt dat een werkgever een werknemer een reële kans moet geven om zijn functioneren te verbeteren. Heeft u dit niet gedaan dan bestaat er een goede kans dat het ontbindingsverzoek wordt afgewezen. Door in een vroeg stadium rechtshulp in te schakelen, voorkomt u uiteindelijk veel kosten en bent  u eerder van een disfunctionerende werknemer af.

Legal scan Arbeidsrecht

Wilt u uw bestaande contracten laten controleren? Wilt u weten hoe u uw evaluatie- en/of beoordelingsgesprekken kunt professionaliseren? Wij bekijken graag in hoeverre uw arbeidsovereenkomsten voldoen aan wettelijke verplichtingen of u de afspraken met uw personeel helder hebt vastgelegd en of u geen juridische risico’s hebt laten liggen.

Gratis afspraak

Wilt u weten of wij wat voor uw bedrijf kunnen betekenen? Wij nodigen u graag uit voor een gesprek op ons kantoor of wij komen bij u langs. Bel vrijblijvend naar 071 36 10900 en informeer naar de mogelijkheden.