Ontslag disfunctionerende werknemer

D-grond

Door de Wet werk en zekerheid is het voor werkgevers een stuk lastiger geworden om werknemers te ontslaan. Met de Wet arbeidsmarkt in balans is weliswaar een cumulatiegrond (i-grond) in de wet gekomen, maar dit verandert niet dat het disfunctioneren op zichzelf voldragen moet zijn. Indien u een disfunctionerende werknemer wilt ontslaan, moet u beslagen ten ijs komen indien u een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indient.

Dossiervorming

Wanneer u naar de rechter stapt om een werknemer te ontslag wegens disfunctioneren, moet u het dossier van de werknemer op orde te hebben. Dit begint bij een arbeidscontract waarin de taken van de werknemer staan beschreven. Het is dus raadzaam om in de arbeidsovereenkomst met een werknemer een uitgebreide functieomschrijving op te nemen. Indien uit de beoordelingsgesprekken blijkt dat een werknemer bepaalde taken structureel verkeerd uitvoert, dan heeft u een legitieme grond om de werknemer (na een verbetertraject) te ontslaan. Dit betekent dat het dossier ook evaluatie en/of beoordelingsgesprekken moet bevatten.

Verbetertraject

Uit de jurisprudentie volgt dat een werknemer die niet goed functioneert eerst een reële kans moet krijgen om zijn functioneren te verbeteren. U dient daarom als werkgever een verbeteringstraject en/of mediation aan te bieden. Wij kunnen u helpen bij het opstarten van een dergelijk traject. Doordat onze advocaten op de hoogte zijn van de laatste jurisprudentie, weten wij aan welke (aandachts)punten een rechter waarde hecht. Met een goed verbetertraject verhoogt u de kans aanzienlijk dat een ontbindingsverzoek zal worden toegekend.

Disfunctioneren

Als werkgever weet u precies waarom een bepaalde werknemer niet goed functioneert. U kunt zich afvragen of dit voldoende is voor een ontslag. In de wet is niet concreet omschreven waaraan bij disfunctioneren voldaan moet zijn. Uit de jurisprudentie volgt dat een werknemer bekend moet zijn met het disfunctioneren (kenbaarheidsvereiste). Dit komt tot uiting in het verbetertraject, waarin goed omschreven wordt wat er in het vervolg van de werknemer wordt verwacht. De werknemer dient hierin adequaat begeleid te worden en de kans te krijgen om dit binnen een redelijke termijn te verbeteren.

Juridisch advies

Onze advocaten kunnen u vrij snel een indicatie geven van uw rechtspositie. Wat zijn uw sterke punten, maar waar liggen de risico’s? Daarbij kan het mogelijk zijn dat wij adviseren om een verbeteringstraject in te zetten. Doel is uiteindelijk dat uw ontslagaanvraag wordt toegewezen en u met zo min mogelijk kosten van een werknemer afkomt. Neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 071 – 36 10 900 en een van onze advocaten informeert u graag hierover.