Ontslag disfunctionerende werknemer

Ontslag disfunctionerende werknemer

Door de Wet werk en zekerheid is het voor werkgevers een stuk lastiger geworden om werknemers te ontslaan. Indien u een disfunctionerende werknemer wilt ontslaan, moet u beslagen ten ijs komen indien u een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indient.

Dossiervorming

Dit begint met het opstellen van een dichtgetimmerd arbeidscontract, en geregeld evaluatie en/of beoordelingsgesprekken houden met een werknemer. Uit de jurisprudentie volgt dat een werknemer die niet goed functioneert eerst een reële kans moet krijgen om zijn functioneren te verbeteren. U dient daarom als werkgever een verbeteringstraject en/of mediation aan te bieden. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van zo’n traject. Doordat onze advocaten op de hoogte zijn van de laatste jurisprudentie, weten wij de punten aan welke punten een rechter waarde hecht. Met een goed verbetertraject verhoogt u de kans aanzienlijk dat een ontbindingsverzoek zal worden toegekend.

Wanneer is er sprake van disfunctioneren?

Als werkgever weet u precies waarom een bepaalde werknemer niet goed functioneert binnen uw organisatie. De vraag is echter of dit juridisch gezien ook genoeg is. Indien een werknemer zijn taken niet goed uitvoert, is er sprake van disfunctioneren. Het is dus raadzaam om in de arbeidsovereenkomst met een werknemer een uitgebreide functieomschrijving op te nemen met daarin een omschrijving van de taken die daarbij horen. Indien uit de beoordelingsgesprekken blijkt dat een werknemer bepaalde taken structureel verkeerd uitvoert, dan heeft u een legitieme grond om de werknemer (na een verbetertraject) te ontslaan.

Wilt u een disfunctionerende werknemer ontslaan?

Onze advocaten kunnen u vrij snel een indicatie geven van uw rechtspositie. Wat zijn uw sterke punten, maar waar liggen de risico’s? Daarbij kan het mogelijk zijn dat wij adviseren om een verbeteringstraject in te zetten. Doel is uiteindelijk dat uw ontslagaanvraag wordt toegewezen en u met zo min mogelijk kosten van een werknemer afkomt. Neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 071 – 36 10 900 en een van onze advocaten informeert u graag hierover.

Specialisten:
mr. H.W. Bos-Hagens (contact)
mr. M.L. Ravensbergen-Brussee (contact)
mr. M. Bathoorn (contact)