Arbeidsovk

Ontslag wegens arbeidsconflict

Ontslag bij verstoorde arbeidsverhouding

Is er met uw werknemer een arbeidsconflict ontstaan? Door de Wet werk en zekerheid is het voor werkgevers een stuk lastiger geworden om werknemers te ontslaan. Indien u een werknemer wilt ontslaan, moet u beslagen ten ijs komen indien u een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indient. Eén van de wettelijke ontslaggronden is de verstoorde arbeidsverhouding. Wanneer is hier sprake van?

Wat zegt de wet?

Of er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Volgens artikel 7:669 lid 3 onderdeel g BW is een redelijke grond voor ontbinding ‘een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Een werkgever die ontslag voor een werknemer aanvraagt op basis van een verstoorde arbeidsrelatie zal in het algemeen moeten aantonen dat:

  • er daadwerkelijk sprake is van een verstoring,
  • deze verstoring ernstig en duurzaam is, en
  • dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is.

Herstel onderlinge verhouding of overplaatsing

Een rechter zal bij een ontbindingsverzoek bekijken welke pogingen een werkgever heeft ondernomen om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en of overplaatsing binnen de onderneming tot de mogelijkheden behoort. Indien een werkgever op dit vlak niets heeft ondernomen, zal een rechter een ontbindingsverzoek minder snel toewijzen. Een voorbeeld van een herstelpoging kan zijn een mediationtraject.

Echter als er zeer recent een ernstig voorval heeft voorgedaan en de verwachting is dat er niets meer te redden valt in de relatie, dan heeft het ook geen zin om halfwassen pogingen daartoe van werkgever te eisen. Wel moet in dat geval worden bekeken of herplaatsing mogelijk is.

Wilt u een werknemer ontslaan?

Fotoshoot (61) knipIs er bij u een arbeidsconflict ontstaan die onhoudbaar is? Onze advocaten kunnen u vrij snel een indicatie geven van uw rechtspositie. Wat zijn uw sterke punten, maar waar liggen de risico’s? Daarbij kan het mogelijk zijn dat wij adviseren om een mediationtraject in te zetten. Doel is uiteindelijk dat uw ontbindingsverzoek wordt toegewezen en u met zo min mogelijk kosten van een werknemer afkomt. Neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 071 – 36 10 900 en een van onze advocaten informeert u graag hierover.

Specialisten:
mr. M.L. Ravensbergen-Brussee (contact)
mr. M. Bathoorn (contact)