Ontslag met wederzijds goedvinden

Vaststellingsovereenkomst

Wilt uw werkgever uw arbeidscontract beëindigen? Dit kan op 3 manieren, te weten:

Voor de eerste 2 opties dient een werkgever een goed dossier hebben opgebouwd. Oftewel ze moeten een juridische grond hebben om uw arbeidsovereenkomst te mogen beëindigen. Vaak twijfelt een werkgever of ze wel voldoende grond hebben en is de weg van de minste weerstand het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst. Dit betekent wel dat u als werknemer meer kunt eisen. Onze advocaten kunnen u hierbij bijstaan, zodat het maximale resultaat kan worden behaald. Dit kan een (hogere) ontslagvergoeding zijn óf baanbehoud.

VSO laten controleren

Heeft u reeds overeenstemming bereikt en wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten controleren? Is uw beëindigingsovereenkomst WW-proof? Wat betekent finale kwijting en blijft uw concurrentiebeding van kracht? Onze advocaten kunnen u hierover adviseren.

Schriftelijk

Een schriftelijke vaststellingsovereenkomst is sinds 1 juli 2015 verplicht. Zowel u als de werknemer moeten deze VSO ondertekenen. Hierna heeft uw werknemer 14 dagen bedenktijd om eventueel af te zien van de overeenkomst. In dat geval moet hij dat schriftelijk aan u laten weten.

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst

Als werknemer heeft u er groot belang bij dat in de vaststellingsovereenkomst alles en correct wordt vermeld. Onze advocaten hebben ruime ervaring in het opstellen van vaststellingsovereenkomsten en weten welke aspecten van belang zijn voor werknemers.

Gratis gesprek

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend naar 071 – 36 10 900 en een van onze advocaten informeert u graag verder.

Specialisten:
mr. M.L. Ravensbergen-Brussee (contact)
mr. M. Bathoorn (contact)