Heeft het UWV uw WIA-uitkering afgewezen?

Bezwaar WIA-uitkering

Indien u langdurig arbeidsongeschikt bent en bij het UWV een WIA-uitkering heeft aangevraagd dan dient het UWV binnen 8 weken een beslissing hierop te nemen. In het besluit krijgt u te horen of u recht heeft op een WIA-uitkering en zo ja, wat de duur en hoogte daarvan is. Als het UWV uw WIA-uitkering afwijst, dan hoeft u zich hier niet zomaar bij neer te laten leggen. U kunt namelijk (binnen 6 weken) bezwaar maken tegen dit besluit. Dit moet schriftelijk en zou u zelf kunnen doen, maar het is veel verstandiger om u hierbij te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

De praktijk laat zien dat het UWV nog wel eens fouten maakt en geen of onvoldoende rekening houdt met de aanwezige beperkingen. Daarnaast kan het zijn dat u meerdere beperkingen heeft en dat deze elkaar negatief beïnvloeden. Ook hier houdt het UWV niet altijd rekening mee bij het bepalen van uw functionele mogelijkheden (FML).

Pro deo

In een situatie waarbij u langdurig arbeidsongeschikt bent, geeft u uw geld liever niet uit aan een advocaat. Dit begrijpen wij. Daarom werkt ons kantoor ook op basis van pro deo. Dit betekent dat de kosten van rechtsbijstand vergoed worden door de overheid. U bent slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand treft u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u een doorverwijzing heeft van het Juridisch Loket ontvangt u tevens een korting op uw eigen bijdrage.

Wet WIA

De WIA omvat twee regelingen namelijk de WGA en de IVA. Hieronder wordt nader ingegaan op deze twee regelingen en op het maken van bezwaar tegen een afwijzende beslissing op uw aanvraag van een uitkering.

WGA: wanneer u weer gedeeltelijk zou kunnen werken

De WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. U kunt een WGA-uitkering aanvragen wanneer u door uw beperkingen wel kunt werken maar minder kunt verdienen dan het loon dat u vóór uw arbeidsongeschiktheid verdiende. Ook heeft u mogelijk recht op een WGA-uitkering wanneer u tijdelijk helemaal niet kunt werken.  

IVA: wanneer u helemaal niet meer kunt werken

De IVA staat voor Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Wanneer blijkt dat u door uw ziekte volledig arbeidsongeschikt bent komt u in aanmerking voor een IVA-uitkering.

Beoordeling UWV

In eerste instantie beoordeelt een verzekeringsarts van het UWV uw medische gesteldheid. Vervolgens vindt een arbeidskundig onderzoek plaats waarbij een arbeidsdeskundige van het UWV vaststelt welke beroepen u nog zou kunnen verrichten ondanks de door de verzekeringsarts geconstateerde beperkingen. Het middelste loon van deze functies vormt de restverdiencapaciteit. Op basis daarvan wordt uw arbeidsongeschiktheidspercentage bepaald in de zin van de WIA. Indien u van mening bent dat u deze beroepen niet kunt verrichten vanwege uw beperkingen – en het arbeidsongeschikheidspercentage hierdoor niet klopt – dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Bezwaar UWV of beroep bij de rechtbank? Wij staan u graag bij!

Het is raadzaam om u bij de bezwaarprocedure of beroepsprocedure te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Mr. Mitchell Bathoorn is op de hoogte van de wetten op dit gebied, kent de relevante jurisprudentie en weet derhalve goed aan welke regels het UWV zich dient te houden. De kans dat uw bezwaar of beroep gegrond zal worden verklaard, is hierdoor veel groter.

Gratis intakegesprek

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend naar  071 36 10900 of stuur een mail naar m.bathoorn@bosadvocaten.nl. Indien wij kansen zien om namens u bezwaar of beroep in te stellen, nodigen wij u graag uit voor een gesprek op ons kantoor. Desgewenst kunnen wij ook bij u langskomen. Onze cliënten komen voornamelijk uit de Bollenstreek, Leiden, Zoetermeer, Den Haag, Rijswijk en het Westland.

Specialist:
mr. M. Bathoorn (contact)