Rijbewijs ingevorderd – wat nu?

De politie heeft op grond van de Wegenverkeerswet de bevoegdheid uw rijbewijs in te vorderen. Dit kan als de verkeersveiligheid ernstig in gevaar is gebracht en in de volgende gevallen:

  • Bij snelheidsovertredingen van 50 kilometer per uur of meer;
  • Bij de weigering van het afnemen van een alcoholonderzoek;
  • Bij een verdenking van het rijden onder invloed van drugs of medicijnen, die de rijvaardigheid negatief beinvloeden;
  • Als er een alcoholpromillage wordt gemeten van 571  µg/l of meer (351  µg/l of meer bij een beginnend bestuurder);
  • Als er een ongeval heeft plaatsgevonden en de politie vermoedt dat er door de bestuurder ernstige fouten zijn gemaakt.

Rijbewijs ingevorderd, en dan?

De politie is verplicht het ingevorderde rijbewijs binnen drie dagen naar de officier van justitie te sturen. Deze moet binnen tien dagen beslissen of, en zo ja voor hoe lang, het rijbewijs wordt ingehouden.

Als de officier beslist dat het rijbewijs moet worden ingehouden, verbindt hij daaraan een termijn. Dat wordt schriftelijk medegedeeld. De officier is verplicht om binnen zes maanden na invordering de zaak voor te leggen aan de rechter, of zelf af te doen met een strafbeschikking. Op dat moment wordt bepaald hoelang het rijbewijs definitief wordt ingenomen, onder aftrek van de tijd dat het rijbewijs al ingehouden is.

Voorbeeld: op 10 juli wordt door de officier van justitie besloten dat het rijbewijs voorlopig voor zes maanden wordt ingehouden. Op 10 september moet u bij de politierechter verschijnen. Deze legt een ontzegging van de rijbevoegdheid op van 4 maanden. U krijgt het rijbewijs op 10 november terug.

Als de officier beslist dat het rijbewijs moet worden teruggegeven, kan dat alsnog wel betekenen dat hij van mening is dat er een strafrechtelijk gevolg aan de fout moet worden verbonden. Dat houdt in dat u een oproep kunt krijgen voor een strafbeschikkingszitting, of een dagvaarding om bij de politierechter te komen.

Wat kunt u tegen de invordering doen?

Op het moment dat het rijbewijs bij de officier van justitie ter beoordeling ligt, kunt u een verzoek tot teruggave doen. Op verzoek kunnen wij u een voorbeeld van zo’n brief mailen. U probeert met deze brief de officier te overtuigen u alvast het rijbewijs terug te geven, in afwachting van de definitieve beslissingen over uw fout.

Zodra de officier heeft besloten uw rijbewijs in te houden voor bepaalde tijd, kunt u bij de rechtbank een klaagschrift indienen. In dat klaagschrift legt u de rechtbank uit waarom het noodzakelijk is uw rijbewijs alvast terug te krijgen.

Het is raadzaam voor het indienen van het klaagschrift ons kantoor in te schakelen. Door onze ervaring met dit soort zaken, weten wij welke gronden in uw specifieke geval bruikbaar zijn voor de overtuiging van de rechter. Na indiening van het klaagschrift wordt u uitgenodigd het klaagschrift en het standpunt van de officier van justitie te bespreken. Ook bij die zitting kunnen wij u bijstaan.

Als u uiteindelijk wordt verzocht bij de officier van justitie te verschijnen om over een strafbeschikking te praten, of als u voor de politierechter moet verschijnen, is het verstandig u te laten vergezellen door ons kantoor. Vaak weten wij een goede deal met de officier van justitie te sluiten, of de rechter te overtuigen van een passende straf.

Voor het indienen van een klaagschrift of het bijstaan in de uiteindelijke procedure kunt u (afhankelijk van uw inkomen) een toevoeging krijgen. De laagste eigen bijdrage is, inclusief korting, slechts € 143,-. Kijk voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand op onze pagina ‘pro deo‘.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met:

mr. E.M. Kooij (contact)

 

Lees onze disclaimer.