Onderhuur van woonruimte: mag dat?

Stel, u huurt een woning en gaat voor een aantal maanden naar het buitenland. De huur zult u gewoon door moeten betalen. Mag u de woning in de periode dat u in het buitenland verblijft dan aan iemand anders verhuren?

Het uitgangspunt van de wet is dat onderverhuur van woonruimte niet is toegestaan, behalve als daarvoor toestemming is gegeven door de verhuurder.

De wet bepaalt dat de huurder van een zelfstandige woonruimte een gedeelte van de woning aan een ander in gebruik mag geven, maar de huurder moet dan wel zelf ook zijn hoofdverblijf in de woning hebben. Let op: de verhuurder mag in de huurovereenkomst van deze wettelijke regeling afwijken. In de meeste huurovereenkomsten voor woonruimte is onderverhuur of het gratis in gebruik geven van de hele of een gedeelte van de woning aan iemand anders geheel verboden.

Als de verhuurder merkt dat u de woning zonder toestemming heeft onderverhuurd, kan hij naar de rechter stappen. Hij kan de rechter verzoeken om de onderverhuur of ingebruikgeving per direct te beëindigen. Ook kan hij dan direct verzoeken om de huurovereenkomst te ontbinden (beëindigen) en de woning laten ontruimen, omdat u in strijd handelt met de huurovereenkomst.

Conclusie: overleg altijd met uw verhuurder als u wilt dat er iemand tijdelijk of voor langere tijd in uw woning komt wonen, zelfs als u daarvoor geen huur rekent.

Nog vragen? Neem gerust contact op:

mr. M.L. (Marloes) Ravensbergen-Brussee (contact)

 

Lees onze disclaimer.