Huur te laat betalen: wat zijn de gevolgen?

In de huurovereenkomst is bepaald wanneer een huurder de huur moet betalen. In de meeste gevallen moet een huurder de huur vooruit betalen.  Dit betekent dat de huur van de maand januari 2016 uiterlijk op 1 januari 2016 moet zijn betaald. Als een huurder huurachterstand heeft, handelt hij in strijd met de betalingsverplichting uit de huurovereenkomst. De kans is dan groot dat de verhuurder aan de rechter vraagt om de huurovereenkomst te ontbinden (beëindigen). De ontbinding wordt alleen door de rechter uitgesproken als de huurachterstand dat rechtvaardigt. Vaak is dit het geval als de huurder drie maanden huurachterstand heeft. Maar ook het structureel te laat betalen van de huur kan voor de rechter een reden zijn om de huurovereenkomst te ontbinden, zo blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (11 augustus 2015).

In deze zaak betaalde de huurder structureel te laat. In de huurovereenkomst was bepaald dat de huur bij vooruitbetaling moest worden voldaan. De huurder betaalde steeds aan het einde van de maand of soms nog later. De verhuurder vroeg om ontbinding (beëindiging) van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Op de zitting had de huurder de hele huurachterstand alsnog voldaan. Toch vond het gerechtshof het feit dat de huurder structureel te laat had betaald zo ernstig dat de huurovereenkomst op basis daarvan wél mocht worden ontbonden.

Maar: omdat het ontbinden van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning een erg ingrijpende maatregel is, kreeg de huurder nog wel een laatste kans van het gerechtshof. Als de huurder een jaar lang iedere maand op tijd de huur zal betalen, zal de huurovereenkomst toch in stand blijven en mag de verhuurder dus niet ontruimen.

Vragen over verhuur, huur, huurachterstanden of problemen met de verhuurder of huurder? Neem dan contact op met Marloes Ravensbergen-Brussee.

 

Lees onze disclaimer.