Echtscheiding

Uit elkaar – hoe gaat dat?

U heeft besloten uit elkaar te gaan. Een ongetwijfeld vervelende beslissing, die gepaard gaat met verdriet. Helaas gaat uit elkaar gaan ook gepaard met een hoop geregel en formaliteiten. Vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Het kan goed zijn dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom schets ik voor u de mogelijke scenario’s en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Uit elkaar – niet getrouwd – zonder kinderen

Als u niet getrouwd bent en geen kinderen heeft, geeft uit elkaar gaan minder gedoe. U hoeft niets formeel te regelen bij de rechtbank of gemeente. Wel moet u er op letten dat als u een samenlevingscontract heeft gesloten, deze moet worden opgezegd op de manier zoals in het contract afgesproken. Dit staat vaak in het laatste artikel van het contract.

Het kan zijn dat u samen een koophuis met hypotheek heeft, welke op beider naam staat. Het is dan wel belangrijk dat u goede afspraken maakt over wie het huis overneemt en wie de kosten tot die tijd gaat betalen. Wellicht moet het huis worden verkocht. Dan moeten er afspraken worden gemaakt over wie dat regelt, wie tot de verkoop de lasten betaalt en wie bijvoorbeeld een noodzakelijke opknapbeurt betaalt. Let er ook op dat u gezamenlijke bankrekeningen afwikkelt, gezamenlijke verzekeringen opzegt en spaarrekeningen/-polissen verdeelt. Wellicht wilt u ook nog andere afspraken maken, bijvoorbeeld over de meubels, bankrekeningen, de huisdieren of de auto. Hierbij kunnen wij u van dienst zijn.

U heeft alleen recht op het ontvangen van of een verplichting tot het betalen van partneralimentatie als u daarover specifiek afspraken heeft gemaakt in het samenlevingscontract.

Uit elkaar – niet getrouwd – met kinderen 

Als u uit elkaar gaat en u samen minderjarige kinderen heeft, is het verstandig een ouderschapsplan op te stellen. Als u namelijk later een conflict krijgt over bijvoorbeeld de omgangsregeling en dat wilt voorleggen aan de rechter, moet de rechter op grond van de wet proberen dat u alsnog samen een ouderschapsplan maakt. Het is dus beter dat voor te zijn. Daarnaast is het voor uzelf prettig om afspraken rond de kinderen vast te leggen, zodat u beiden weet waar u aan toe bent.

Uit elkaar – getrouwd – zonder kinderen

Als u getrouwd bent en wilt scheiden, moet dat via de rechter. Als u en uw partner nog goed met elkaar kunnen overleggen, heeft het de voorkeur deze scheiding gezamenlijk te doen. U komt dan samen bij ons, waarna wij een convenant opmaken met de financiële afspraken, over bijvoorbeeld het huis, de inboedel, partneralimentatie, pensioen en de bankrekeningen. Als dit is ondertekend, dienen wij bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding in, met daarbij het convenant. De afspraken die u in het convenant maakt, worden door de rechter bindend verklaard. Enkele weken later bent u gescheiden.

Uit elkaar – getrouwd – met kinderen 

Als u getrouwd bent, kinderen heeft en wilt scheiden, bent u bij wet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Daarnaast kunt u ook een convenant opmaken (zie hierboven). U maakt met ons een afspraak om eerst alles door te spreken. Daarna maken wij een concept van het convenant en het ouderschapsplan, welke wij daarna met u bespreken. In het ouderschapsplan worden alle afspraken rond de kinderen vastgelegd: alimentatie, omgangsregeling, afspraken over wie wanneer op de hoogte houdt, wie waarover de beslissingen neemt, etc. Als alles op papier staat en ondertekend is, dienen wij bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding in, met daarbij het ouderschapsplan en het convenant. De afspraken die u daarin hebt gemaakt, worden dan door de rechter bindend verklaard. Enkele weken later bent u gescheiden.

Uit elkaar – geen goede verstandhouding

Het kan zo zijn dat u en uw partner geen goede verstandhouding meer hebben. Overleg is dan niet goed meer mogelijk, maar dit overleg moet nog wel plaatsvinden om een convenant of ouderschapsplan op te maken. U kunt dan allebei een eigen advocaat inschakelen (niet van hetzelfde kantoor), die dan met u beiden een gesprek hebben. Dit noemen wij een viergesprek. Tijdens dat gesprek proberen we dan afspraken op papier te krijgen rond de financien en de kinderen. Als dat lukt, dienen de advocaten samen een verzoekschrift tot echtscheiding in, met daarbij het convenant en het ouderschapsplan.  De afspraken die u daarin hebt gemaakt, worden dan door de rechter bindend verklaard. Enkele weken later bent u gescheiden.

Mocht dit overleg niet slagen, staat de weg van een eenzijdige echtscheidingsprocedure open. Dat houdt in dat u met uw advocaat een verzoek doet aan de rechter de scheiding uit te spreken, maar ook om beslissingen te nemen rond de kinderen en/of de financiën. Uw partner krijgt dan de gelegenheid daar met een eigen advocaat, binnen een bepaalde termijn, schriftelijk op te reageren. Daarna wordt een zitting gepland, wat inhoudt dat de zaak op de rechtbank met de rechter wordt besproken. Daarna wordt door de rechter een beslissing genomen. Al met al duurt deze procedure al gauw 6 tot 12 maanden.

Het kan zo zijn dat er met spoed door de rechter een beslissing moet worden genomen, bijvoorbeeld over kinder-/partneralimentatie of wie er gedurende de echtscheidingsprocedure in de woning mag wonen. Dit kan binnen twee weken worden behandeld door de rechtbank. De rechter hoort dan beide partijen, waarna de rechter een voorlopige beslissing neemt. Dit heet een ‘voorlopige voorziening’. De genomen beslissing blijft gelden tot de echtscheidingsprocedure is afgerond. De afspraken/beslissingen die uiteindelijk in die procedure worden gemaakt, zijn definitief en vervangen de voorlopige voorzieningen.

Vragen? Neem contact met mij op!

mr. E.M. (Marjolein) Kooij (contact)

Lees onze disclaimer.