Ouderlijk gezag: hoe zit dat ook alweer?

De biologische moeder van een kind heeft altijd het gezag. Dat is standaard en volgt uit de wet. Als het kind geboren is voor of tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) tussen de ouders, krijgen de ouders automatisch samen het ouderlijk gezag. Het komt echter steeds vaker voor dat de ouders niet getrouwd zijn, en daardoor niet automatisch samen het ouderlijk gezag hebben. Vaak wordt hier niet bij stil gestaan, tot de ouders uit elkaar gaan en tegen problemen aanlopen. In deze blog wordt uiteengezet wat het ouderlijk gezag is en hoe men het kan krijgen.

Wat is ouderlijk gezag?

Ouders hebben op basis van de wet het recht en de plicht het kind te verzorgen en op te voeden.

In de praktijk houdt dit onder andere in dat ouders samen beslissingen moeten nemen over het kind. Bijvoorbeeld over de schoolkeuze, medische behandelingen, het krijgen van medicijnen, etc. Sommige scholen stellen het hebben van ouderlijk gezag ook als voorwaarde voor het krijgen van informatie van de school. Het hebben van gezamenlijk gezag betekent ook dat de vader, na overlijden van de moeder, het minderjarige kind aan hem toegewezen krijgt. Met gezamenlijk ouderlijk gezag hebben beide ouders, ook nadat zij uit elkaar zijn, een gelijke positie ten opzichte van elkaar en hun kind.

Hoe krijgt men ouderlijk gezag?

De moeder krijgt automatisch het ouderlijk gezag over haar kind. Daar hoeft zij niets voor te regelen bij de gemeente of de rechtbank. Voor de vader is dit echter anders.

Als de ouders tijdens de geboorte met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, verkrijgt hij het ouderlijk gezag ook automatisch. De ouders hoeven dan geen formulieren in te vullen of een aanvraag te doen. Ook als de ouders een kind kregen terwijl zij nog niet getrouwd of geregistreerd partner waren, en daarna met elkaar trouwen of geregistreerd partner worden, krijgen zij samen het gezamenlijk gezag over hun kind. Het is dan wel nodig dat het kind eerst door de vader is erkend.

Als er geen sprake is van een huwelijk, moeten de ouders samen het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Dit kan ook als de ouders inmiddels niet meer samen zijn. Dit kan alleen als de vader het kind ook heeft erkend.

Hoe kom ik er achter of ik ouderlijk gezag heb?

Meestal weten de ouders wel of zij het gezamenlijk ouderlijk gezag hebben aangevraagd. Maar soms is dat erg lang geleden, of denkt u dat er iets mis is gegaan met de registratie van uw aanvraag. Wij kunnen binnen vijf minuten voor u nagaan of u het ouderlijk gezag heeft, door het voor ons digitaal beschikbare gezagsregister te raadplegen.

Wat kan ik doen als ik ouderlijk gezag wil? 

Als de moeder ook wil dat de vader het ouderlijk gezag heeft, kunnen zij heel simpel met de DigiD inloggen op het digitaal loket op www.rechtspraak.nl. Binnen enkele minuten is alles geregeld.

Als de moeder echter geen gezamenlijk gezag wil, wordt het wat ingewikkelder. Wij dienen dan namens de vader een verzoekschrift in bij de rechtbank, waarin wij de rechter vragen een beslissing te nemen over de vraag of de vader het ouderlijk gezag ook mag. Het uitgangspunt is altijd “ja, tenzij”. Dat houdt in dat de moeder hele goede redenen moet hebben dat de vader het gezag niet zou mogen krijgen. Wij hebben veel ervaring met het voeren van deze procedures.

Wat kan ik doen als mijn ex en ik het niet eens zijn over een belangrijke beslissing over ons kind?

Zoals gezegd moeten belangrijke beslissingen door de ouders samen worden genomen. Voor sommige beslissingen zijn beide handtekeningen nodig, zoals de behandeling van een kind bij een therapeut of ziekenhuis. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een van de ouders het er niet mee eens is dat het kind een bepaalde therapie volgt. De ouder die dit wel wil, maar dus tegen een muur bij de instantie oploopt, kan met onze hulp de rechter vragen de toestemming in plaats van de andere ouder te geven. De weigerende ouder zal dan goede redenen moeten geven waarom hij/zij geen toestemming wil geven.

Andere scenario’s

Natuurlijk zijn er nog legio andere scenario’s denkbaar, bijvoorbeeld als het kind twee moeders of twee vader heeft, of als iemand anders dan de biologisch ouder het gezag wil hebben.

 

Vragen? Neem contact met mij op!

mr. E.M. (Marjolein) Kooij (contact)

 

Lees onze disclaimer.