salaris

De hoogte van de incassokosten

Incassokosten worden vaak gevorderd bij een onbetaalde vordering. Vaak krijgen wij vragen over de hoogte van de incassokosten. Kloppen ze wel? En wanneer moeten ze worden betaald?

Vroeger werden incassokosten berekend volgens Rapport Voorwerk II. Per 1 juli 2012 geldt de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).  Het doel van de wet is om vooral consumenten en eenmanszaken tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.  In dit besluit zijn de minimale en maximale incassokosten opgenomen. Het minimumbedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is 40 euro, het maximumbedrag 6.775 euro. Onderstaand een overzicht:

Hoofdsom tot en met Incassokosten Maximum
€ 2.500,– 15% over de hoofdsom € 375,–(min. € 40,–)
€ 5.000,– € 375,– + 10% over (hoofdsom min € 2.500,–) € 625,–
€ 10.000,– € 625,– + 5% over (hoofdsom min € 5.000,–) € 875,–
€ 200.000,– € 875,– + 1% over (hoofdsom min € 10.000,–) € 2.775,–
Boven de € 200.000,– € 2.775,– + 0,5% over (hoofdsom min € 200.000,–) € 6.775,–

Wanneer zijn deze incassokosten van toepassing?

  • Als degene die niet betaald (de debiteur) een consument is, dan moet er bij het vaststellen van de vergoeding van de incassokosten worden uitgegaan van de rekenwijze zoals hierboven uiteengezet.
  • Als de debiteur geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan kan bij overeenkomst van deze wettelijke regeling worden afgeweken en kunnen er dus afwijkende incassotarieven worden afgesproken.
  • Als er geen afspraken zijn gemaakt, dan is deze wettelijke regeling van toepassing.

Wanneer kunnen deze incassokosten worden gevorderd?

Van belang is dat de debiteur eerst nog schriftelijk veertien dagen in de gelegenheid wordt gesteld om de vordering zonder incassokosten te betalen. Daarnaast moet in deze brief komen te staan hoe hoog de incassokosten bedragen op het moment dat er niet binnen die veertien dagen wordt betaald. Is aan een van deze voorwaarden niet voldaan? Dan is de kans groot dat de incassokosten worden afgewezen door de rechter als deze worden gevorderd in een gerechtelijke procedure.

Hulp nodig bij het opstellen van een dergelijke brief/aanmaning? Neem contact op met ons.

mr. M.L. Ravensbergen-Brussee (contact)

Lees onze disclaimer.